Legea Nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea si functionarea Politiei Romane
Emitent : Parlamentul Romaniei
Publicata in Monitorul Oficial nr. 305 din 9 mai 2002

             

Selectii :
               
CAP. 1
Dispozitii generale

       
ART. 1
Politia Romana face parte din Ministerul de Interne si este institutia specializata a statului, care exercita atributii privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, respectarea ordinii si linistii publice, in conditiile legii.
ART. 2
Activitatea Politiei Romane constituie serviciu public specializat si se realizeaza in interesul persoanei, al comunitatii, precum si in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii.
ART. 3
in indeplinirea misiunilor care ii revin Politia Romana coopereaza cu institutiile statului si colaboreaza cu asociatiile si organizatiile neguvernamentale, precum si cu persoanele fizice si juridice, in limitele legii.
   
CAP.2
Organizare si functionare
    
SECTIUNEA 1
Structura organizatorica
        
ART.5
Politia Ramana are urmatoarea structura organizatorica :
a. Inspectoratul General al Politiei Romane
b. unitati teritoriale aflate in subordinea Inspectoratului General al Politiei Romane, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti si inspectoratele judetene de politie
c. institutii de invatamant pentru formarea si pregatirea continua a personalului
d. alte unitati necesare pentru indeplinirea atributiilor specifice politiei, infiintate potrivit legii.
   
CAP. 3
Atributiile Politiei Romane
     
ART. 26
(1) Politia Romana are urmatoarele atributii principale :
1.
apara viata, integritatea corporala si libertatea persoanelor, proprietatea privata si publica, celelalte drepturi si interese legitime ale cetatenilor si ale comunitatii;
2. aplica masuri de
mentinere a ordinii si linistii publice, a sigurantei cetateanului, de prevenire si combatere a fenomenului infractional si de identificare si contracarare a actiunilor elementelor care atenteaza la viata, libertatea, sanatatea si integritatea persoanelor, a proprietatii private si publice, precum si a altor interese legitime ale comunitatii;
3.
sprijina unitatile de jandarmerie cu informatii pentru asigurarea sau restabilirea ordinii si linistii publice,
cu ocazia mitingurilor, manifestatiilor cultural-sportive si altele asemenea;
4. asigura, direct sau in cooperare cu alte institutii abilitate potrivit legii,
executarea controalelor tehnice si interventiilor pirotehnice pentru prevenirea, descoperirea si neutralizarea dispozitivelor explozive amplasate in scopul tulburarii ordinii publice, vatamarii integritatii corporale, sanatatii persoanelor sau provocarii de daune proprietatii publice ori private;
5.
avizeaza si controleaza, in conditiile legii, infiintarea societatilor private de detectivi, paza, supraveghere si garda de corp;
6.
culege informatii
in vederea cunoasterii, prevenirii si combaterii infractiunilor, precum si a altor fapte ilicite;
10.
constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale, potrivit legii;
11.
asigura protectia martorului, informatorului si a victimei
, in conditiile legii;
12.
asigura, conform legii, protectia magistratilor si a familiilor lor, in cazurile in care viata, integritatea corporala sau avutul acestora sunt supuse unor amenintari;
16.
exercita controlul, potrivit legii, asupra detinerii, portului si folosirii armelor si munitiilor, a materialelor explozive, asupra modului in care se efectueaza operatiunile cu arme, munitii si materii explozive, precum si asupra functionarii atelierelor de reparat arme si asupra poligoanelor de tir;
17.
exercita controlul asupra respectarii regimului materialelor radioactive si nucleare, substantelor toxice si stupefiante, precum si asupra altor obiecte si materii supuse autorizarii, potrivit legii;
22.
organizeaza
, in conditiile legii, cazierul judiciar pentru tinerea evidentei persoanelor condamnate ori impotriva carora s-au luat alte masuri cu caracter penal si constituie baza de date necesara pentru indeplinirea atributiilor operative specifice politiei;
23.
efectueaza studii si cercetari privind dinamica infractionalitatii in Romania si propune masuri de prevenire a acesteia;
24.
acorda sprijin, potrivit legii, autoritatilor administratiei publice centrale si locale
in vederea desfasurarii activitatii acestora;
26.
colaboreaza cu institutiile de invatamant si cu organizatiile neguvernamentale pentru pregatirea antiinfractionala a populatiei;
27.
conlucreaza cu structuri de profil din alte state si de la nivelul unor institutii internationale pentru prevenirea si combaterea criminalitatii transfrontaliere;

(2) Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin Politia Romana isi  organizeaza propria baza de date, potrivit legii
     
CAP. 5
Drepturi si obligatii
       
ART. 31
(1) in realizarea atributiilor ce ii revin, potrivit legii,
politistul este investit cu exercitiul autoritatii publice si are urmatoarele drepturi si obligatii principale :
a).
sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor care incalca dispozitiile legale ori sunt indicii ca acestea pregatesc sau au comis o fapta ilegala;
b).
sa conduca la sediul politiei pe cei care, prin actiunile lor, pericliteaza viata persoanelor, ordinea publica
sau alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii; in cazurile nerespectarii dispozitiilor date de politist, acesta este indreptatit sa foloseasca forta; verificarea situatiei acestor categorii de persoane si luarea masurilor legale, dupa caz, se realizeaza in cel mult 24 de ore, ca masura administrativa;
c).
sa invite la sediul politiei persoanele
a caror prezenta este necesara pentru indeplinirea atributiilor politiei, prin aducerea la cunostinta, in scris, a scopului si motivului invitatiei;
d).
sa puna in executare mandatele de aducere, mandatele de arestare si pe cele de executare a pedepselor, in conditiile prevazute de lege;
e). in cazul savarsirii unei infractiuni, al urmaririi unor infractori sau al unei actiuni teroriste,
sa intre in incinta locuintelor, a unitatilor economice, a institutiilor publice ori particulare, a organizatiilor social-politice, indiferent de detinator sau de proprietar, precum si la bordul oricaror mijloace de transport romanesti, cu respectarea dispozitiilor legale;
f).
sa efectueze, cu respectarea dispozitiilor legale, controale ale persoanelor si bagajelor, precum si ale vehiculelor aflate in circulatie, atunci cand exista indicii temeinice cu privire la savarsirea unor infractiuni sau posibile actiuni teroriste;
g).
sa efectueze controale si razii atunci cand exista indicii temeinice cu privire la savarsirea de infractiuni ori ascunderea unor infractori, bunuri provenite din infractiuni sau posibile actiuni teroriste;
h).
sa poarte asupra sa armamentul si munitia necesare, indiferent daca este in uniforma sau echipat civil, si sa foloseasca, pentru indeplinirea misiunilor, autovehicule din dotare, cu sau fara insemnele distinctive ale politiei;
i).
sa foloseasca orice mijloace de transport si comunicatii, indiferent de proprietar sau detinator, persoana fizica ori persoana juridica, cu exceptia celor apartinand corpului diplomatic, pentru luarea unor masuri legale ce nu sufera amanare si nu pot fi aduse la indeplinire altfel; cheltuielile vor fi achitate ulterior, la cererea proprietarilor, si vor fi suportate din fondurile unitatilor de politie sau, dupa caz, de catre persoanele care au determinat interventia, nu mai tarziu de 15 zile;
k).
sa solicite sprijinul cetatenilor pentru urmarirea, prinderea, imobilizarea si conducerea la unitatile de politie a persoanelor care au comis fapte penale.
(2) in exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege
politistul are obligatia sa respecte intocmai drepturile si libertatile fundamentale ale omului, prevazute de lege si de Conventia europeana a drepturilor omului.
ART. 33
1. Pentru prevenirea si combaterea coruptiei, a criminalitatii transfrontaliere, a traficului de fiinte umane, terorismului, traficului de droguri, spalarii banilor, infractiunilor informatice si a crimei organizate, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Romane, cu aprobarea ministrului de interne si cu autorizarea procurorului desemnat de procurorul general al parchetului de pe langa Curtea de apel,
Politia Romana poate sa foloseasca informatori si politisti sub acoperire pentru culegerea de informatii in vederea folosirii acestora ca probe in timpul unui proces in instanta. Autorizarea procurorului va fi emisa in scris pentru o perioada de maximum 60 de zile si poate fi prelungita in aceleasi conditii pentru alte perioade de cate 30 de zile fiecare. Toate aceste autorizatii vor fi confidentiale si nu vor fi facute publice.
3. Prin activitatea de culegere, verificare si valorificare a datelor si informatiilor
politistii nu trebuie in nici un fel sa lezeze sau sa ingradeasca in mod ilegal drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, viata privata, onoarea sau reputatia acestora.
ART. 34

(1) Pentru descurajarea, impiedicarea si neutralizarea actiunilor agresive ale persoanelor care tulbura ordinea si linistea publica, actiuni ce nu au putut fi inlaturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace,
politistii pot folosi scuturi de protectie, casti cu vizor, bastoane din cauciuc, bastoane cu energie electrostatica, dispozitive cu substante iritant-lacrimogene si paralizante, jeturi de apa, arme cu glont din cauciuc si catuse, caini de serviciu, precum si alte mijloace de imobilizare care nu pun in pericol viata sau nu produc o vatamare corporala grava.
(2) Mijloacele prevazute la alin. (1)
pot fi folosite impotriva persoanelor care:
a). intreprind actiuni care
pun in pericol integritatea corporala, sanatatea sau bunurile altor persoane;
b). blocheaza, in afara conditiilor legii, caile publice de circulatie,
incearca sa patrunda, patrund fara drept sau refuza sa paraseasca sediile autoritatilor publice, ale partidelor politice, ale institutiilor si organizatiilor de interes public ori privat, pericliteaza in orice mod integritatea sau securitatea acestora ori a personalului sau tulbura desfasurarea normala a activitatii;
c).
ultragiaza persoanele cu functii ce implica exercitiul autoritatii publice;
d).
se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, indeplinirii solicitarilor legale ale politistului, numai daca exista o temere legitima ca prin actiunile lor pot pune in pericol integritatea corporala sau viata politistului.
(3) Folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1) impotriva participantilor la actiunile agresive
se va face in mod gradual, dupa avertizarea prealabila asupra utilizarii unor asemenea mijloace si acordarea timpului necesar pentru incetarea actiunilor si conformarea la solicitarile legale ale politistului; exceptie fac cazurile extreme. Orice actiune in public si in cazuri extreme se face prin anuntare: Politia!
(4) Folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1)
nu trebuie sa depaseasca nevoile reale
pentru impiedicarea sau neutralizarea actiunilor agresive.
ART. 35
(1) in caz de necesitate
politistul poate folosi, in situatiile si in conditiile prevazute de lege, forta armelor albe sau a armelor de foc. Armele de foc se folosesc dupa somatia: Stai, stai ca trag!
(2) in cazurile de legitima aparare
politistul poate folosi armele de foc, fara somatie.
(3) Folosirea armamentului din dotare
pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, in conditiile si in situatiile prevazute de lege, inlatura caracterul penal al faptei.
ART. 36
Se interzice folosirea mijloacelor prevazute la art. 34 si 35
impotriva femeilor cu semne vizibile de sarcina, impotriva persoanelor cu semne vadite de invaliditate si copiilor, cu exceptia cazurilor in care acestia infaptuiesc un atac armat sau in grup, care pune in pericol viata sau integritatea corporala a uneia ori mai multor persoane.   
ART. 37
(1)
Politia Romana poate interveni in forta, in conditiile legii, impotriva celor care pun in pericol viata, integritatea sau sanatatea persoanelor ori a organelor de ordine, precum si impotriva celor care ameninta cu distrugerea unor cladiri sau bunuri de interes public ori privat.
(2) Folosirea mijloacelor din dotare
se face numai dupa avertizarea si somarea, prin mijloace de amplificare sonora, a participantilor la dezordine asupra necesitatii respectarii legii si ordinii publice. Daca dupa avertizare se incalca in continuare ordinea publica si legile, politistul numit ca sef al dispozitivului de ordine sau sefii ierarhici ii someaza pe participanti folosind formula: Prima somatie: Atentiune, va rugam sa parasiti ... Vom folosi forta!, urmata de semnale sonore si luminoase. Daca dupa trecerea perioadei de timp necesare dispersarii cei somati nu se supun, se foloseste o ultima somatie, astfel: Ultima somatie: Parasiti ... Se va folosi forta!
(3) Daca in astfel de situatii, precum si in cele prevazute de art. 47 din Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor
se impune uzul de arma, in prealabil se va folosi o ultima somatie, astfel: Parasiti ... Se vor folosi armele de foc!
(4) Folosirea mijloacelor de impiedicare si constrangere
inceteaza de indata ce s-a restabilit ordinea publica.     
ART. 41
(1) in exercitarea atributiilor de serviciu
politistul este obligat sa prezinte insigna sau legitimatia de serviciu, dupa caz, pentru a-si face cunoscuta, in prealabil, calitatea, cu exceptia situatiilor in care rezultatul interventiei sau siguranta ulterioara a politistului ar fi periclitata.
(2) inainte de intrarea in actiune sau efectuarea interventiei ce nu sufera amanare
politistul este obligat sa se prezinte verbal, iar dupa incheierea oricarei actiuni sau interventii, sa se legitimeze si sa isi declare functia si unitatea de politie din care face parte.
      
CAP. 7
Dispozitii finale
     
ART. 50
Ziua Politiei Romane este 25 martie.
ART. 52
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi
se abroga Legea nr. 26/1994 privind organizarea si functionarea Politiei Romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 18 mai 1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 20 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
 

                                                                                                     (Pt. alte articole studiati legea completa)