Legea nr. 360 din 6 iunie 2002 privind statutul politistului
Publicat in Monitorul Oficial nr. 440 din 24 iunie 2002

Selectii :
    
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

   
Art. 1. - 1). Politistul este functionar public civil, cu statut special, inarmat, ce poarta, de regula, uniforma si exercita atributiile stabilite pentru Politia Romana prin lege, ca institutie specializata a statului.      

Art. 2.
- 1).
Politistul este investit cu exercitiul autoritatii publice, pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor si indatoririlor de serviciu, in limitele competentelor stabilite prin lege.
2). Autoritatea functiei nu poate fi exercitata in interes personal.

Art. 3.
-
Politistul isi desfasoara activitatea profesionala in interesul si in sprijinul persoanei, comunitatii si institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii, cu respectarea principiilor impartialitatii, nediscriminarii, proportionalitatii si gradualitatii.        

Art. 4.
- 1).
Politistul este obligat sa respecte drepturile si libertatile fundamentale ale omului, Constitutia si legile tarii, juramantul de credinta fata de Romania, prevederile regulamentelor de serviciu si sa indeplineasca dispozitiile legale ale sefilor ierarhici privind activitatea sa profesionala.
2).
Politistul raspunde, in conditiile legii, pentru modul in care isi executa atributiile de serviciu
   
CAPITOLUL II
Selectionarea, pregatirea, acordarea gradelor profesionale si incadrarea politistilor in categorii si grade profesionale

   
SECTIUNEA a 2-a
Obtinerea gradelor profesionale si incadrarea politistilor in categorii si grade profesionale
     
Art. 14. - 1). Politistii se incadreaza in doua categorii, definite in raport cu nivelul studiilor necesare, dupa cum urmeaza:
a) categoria A - Corpul ofiterilor de politie - cuprinde ofiteri de politie cu studii superioare;
b) categoria B - Corpul agentilor de politie - cuprinde agenti de politie cu studii liceale sau postliceale cu diploma.
2). Categoriile de politisti se impart pe corpuri si grade profesionale, dupa cum urmeaza:

I. Corpul ofiterilor de politie:
a) chestor-sef de politie; 
b) chestor-sef adjunct de politie;
c) chestor principal de politie;
d) chestor de politie;
e) comisar-sef de politie;
f) comisar de politie;
g) subcomisar de politie;
h) inspector principal de politie;
i) inspector de politie;
j) subinspector de politie.
       
II. Corpul agentilor de politie:
a) agent-sef principal de politie;
b) agent-sef de politie;
c) agent-sef adjunct de politie;
d) agent principal de politie;
e) agent de politie.
3). Gradele profesionale de chestor, comisar-sef si comisar pot fi obtinute numai de catre ofiteri cu studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.

                                                                                                  (Pt. alte articole studiati legea completa)